Presentació: una escola per a tothom

L'Ajuntament de Barcelona, l'any 2001, adjudica la gestió de l'escola de música municipal de Can Ponsic a la Fundació l'Arc Música, entitat dedicada a l’educació a través de les arts, des de 1967.

L'escola de música de Can Ponsic es caracteritza per oferir:

  • Una educació musical oberta a tots els nois i noies.
  • Una educació musical tractada com a eina al servei de la formació integral de les persones.
  • Una educació musical rigorosa, contextualitzada estèticament, que fomenta el respecte i el sentit crític.
  • Una educació musical que prioritza el cant coral i la música feta en grup.
  • Una educació musical flexible i diversificada segons les necessitats i els interessos de cada alumne/a.
  • Una recerca constant de noves músiques per descobrir i fer descobrir.

Fem nostra la frase de Gustav Mahler: La tradició és mantenir el caliu del foc encès, i no remoure les cendres, per tant, la nostra cultura tradicional forma part de la quotidianitat.